Jak přesně aplikace CenovaMapa.cz funguje?

Objednání služby

Některé služby aplikace CenovaMapa.cz jsou bezplatné, některé jsou placené. Zdarma můžete nahlédnout do cenové mapy a získat základní informace o dané nemovitosti včetně odhadu nabídkové ceny takovéto nemovitosti. Nabídkové ceny jsou pouze orientační a nedají se použít pro věrohodné oceňění nemovitosti. Pokud se rozhodnete využít placené služby pro ocenění nemovitosti z reálných dat z kupních cen na katastru nemovitostí, zakoupíte si je prostřednictvím přehledného formuláře s nabídkou několika balíčků služeb.

Registrace/Přihlášení

Před prvním vstupem do aplikace CenovaMapa.cz se zaregistrujete, aby mohla aplikace ukládat vámi zadávané údaje a mohla vám nabídnout pohodlné využívání všech dostupných služeb, mimo jiné i historii vašeho vyhledávání. Při každém dalším vstupu do aplikace se pak už jen přihlásíte s pomocí svého uživatelského jména a hesla.

Administrace účtu

Aplikace vám vytvoří váš osobní uživatelský účet, který můžete kdykoli jednoduše aktualizovat. Můžete měnit svoje osobní údaje, ale také přidávat další uživatele, to znamená umožnit přístup do aplikace pod vaším účtem třeba rodinným příslušníkům nebo kolegům v rámci licence. Uživatelský účet vám nabídne i přehled objednaných služeb včetně detailů vašich objednávek.

Peněženka

Částka zaplacená za vybrané služby se uloží do vaší online peněženky, kterou pak můžete z pohodlí domova kdykoli dobít (platební kartou, SMS zprávou nebo bankovním převodem). V peněžence najdete informace o stavu finančních prostředků a také přehled čerpání finančních prostředků z peněženky nebo daňových dokladů pro dobíjení peněženky.

Dostupné služby

V rámci každého balíčku služeb jsou pro vás dostupné určité služby, po určitou dobu a s denním limitem určitého počtu konkrétních služeb. Denní limity se vztahují na počet nahlédnutí do cenové mapy (CM – informace z cenové mapy o ceně nemovitosti v zadané lokalitě) a na počet vygenerovaných reportů (PDF – podrobný výpis všech dostupných informací k dané nemovitosti). Platnost krátkodobé licence je jeden měsíc.

 

Návod na používání aplikace     Video – průvodce aplikací

Video prezentace Vstoupit do aplikace  

Aktuality:

Další aktuality
Konečně pro lidi!
Chci vědět více o cenových mapách...
Poraďte mi, jak aplikace
cenových map funguje?
  Cenové mapy, které
vám pomáhají vydělávat...
Jak ocenit nemovitost?
Jak zjistit cenu bytu nebo domu?